چرا شرکت ها استاندارد ارگانیک دریافت میکنند؟
ارگانیک برای محصول است یا سازمان؟
چند نوع محصول باید ارگانیک دریافت کنید؟
گواهینامه ارگانیک برای محصول
وقتی صحبت از استاندارد ارگانیک میگردد منظور استانداردی برای محصولات است.
وقتی محصولی گواهینامه ارگانیک دریافت میکند یعنی تمام مراحل ارگانیک را طی کرده است.
درواقع ارگانیک به قوانین تولید محصولات مناسب با محیط زیست گفته می شود.
چارچوب اصلی استانداردها در رابطه با تولید محصولات ارگانیک توسط سازمان بین المللی کشاورزی ارگانیک (IFOAM) تنظیم میشود
درواقع به کشاورزی بدون مصرف مواد شیمیایی کشاورزی ارگانیک میگویند.
در تولید محصولات ارگانیک از هیچ ماده شیمیایی برای سرعت بخشیدن به کار یا افزایش کیفیت استفاده نمیگردد.
به همین دلیل این محصولات بیشترین متقاضی را در جوامع دارند .
معمولا جوامع به دنبال کمترین ضرر و آسیب زیست محیطی و حتی بهداشتی می باشند.
قوانین استاندارد ارگانیک این موارد را شامل میگردد.
ارگانیک و انواع محصولات
استانداردهای پایه IFOAM، چگونگی کاشت، داشت، تولید، فراوری و مدیریت محصولات زیستی را تشریح می‎ کند.
این استانداردها بازتاب شرایط کنونی تولید و فراوری محصولات زیستی هستند.
استاندارد ارگانیک شامل انواع محصولات کشاورزی ،غلاتت ، حبوبات و محصولات مرتبط با محیط زیست می باشد.
همچنین لوازم ارایشی و بهداشتی که بصورت ارگانیک تولید شده اند نیز می توانند این استاندارد را دریافت کنند.
قطعا لوازم ارایشی و بهداشتی ارگانیک از لحاظ طبیعی مناسب تر بوده و کمترین زیان را به فرد می رسانند.
امروزه استفاده از محصولات ارگانیک بسیار رواج یافته است.
دریافت گواهینامه ارگانیک
دریافت استاندارد ارگانیک برای محصولات نیاز به بازرسی و تست های مختلفی دارد.
معمولا سازمان غذا و دارو در هر کشوری می تواند با انجام ازمایشات مختلف تایید محصولات را نماید.
در کشور ما نیز معمولا ارگانیک را میتوان از این سازمان دریافت کرد .
البته برای دریافت ارگانیک بین المللی باید از طریق سازمان های بین المللی اقدام کرد .
معمولا شرکت ها علاوه بر استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ این استاندارد را نیز دریافت میکنند