اصناف

شناسایی استاندارد ایزو تخصصی و عمومی مرتبط برای اصناف

جهت اخذ ایزو معتبر برای اصناف بایستی ابتدا به شناسایی استانداردهای ایزو پرداخت.

شناسایی استانداردهای ایزو برای هر صنفی به کمک مشاوران مقدور است .

در این مطلب به معرفی برخی استانداردهای عمومی و تخصصی مورد نیاز صنوف مختلف می پردازیم:

صنف آرایشگری

در این صنف استانداردهای ایزو به شرح زیر مورد نیاز است:

ایزو 9001 – سیستم مدیریت کیفیت – عمومی

ایزو 10002 – سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان – عمومی

ایزو 10004 – سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان – عمومی

ایزو 22716 –  تخصصی لوازم ارایشی و بهداشتی – تخصصی

GMP – تولید محصول خوب  – تخصصی

صنف موادغذایی شامل اغذیه فروشی – سوپر مارکت – شیرینی فروشی و….

ایزو 900 – سیستم مدیریت کیفیت – عمومی

ایزو 10002 – سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان – عمومی

ایزو 10004 – سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان – عمومی

ایزو 22000 – سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی – تخصصی

صنف پیمانکاران

ایزو 900 – سیستم مدیریت کیفیت – عمومی

ایزو 45001 – سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای– عمومی

ایزو 14001 – سیستم مدیریت زیست محیطی– عمومی

HSE-MS – ایمنی و بهداشت و محیط زیست– عمومی

صدور ایزو معتبر برای اصناف

جهت  اخذ ایزو معتبر برای اصناف پس از شناخت استانداردها بایستی به شناخت مراجع بپردازیم .

اصناف با توجه به هدفی که دارند مرجع صادر کننده خود را انتخاب میکنند.

برخی مرجع بین المللی مدنظر دارند زیرا :

میخواهند در بین صنوف دیگر معتبر تر جلوه کنند

به دنبال اعتبار مدارک هستند

این امر را سبب افزایش رضایت مشتریان میدانند.

برخی نیز به دنبال مراجع خصوصی هستند زیرا:

هزینه صدور گواهینامه برایشان مهم است

این گواهینامه ها برایشان تنها بار تبلیغاتی دارد بنابراین نوع برند اثر گذار بر اهداف نیست

داشتن گواهینامه ها به تنهایی خود سبب افزایش توجه و تعداد مشتریان می گردد

هر دو گروه صحیح فکر میکنند.

باید در نظر گرفت که اهداف سازمان ها با هم متفاوت است بنابراین دریافت گواهینامه از هر مرجعی برای اصناف می تواند راه گشا باشد.

مشاوره اخذ ایزو برای اصناف

شرکت ایزوکیا ارائه دهنده خدمات مشاوره رایگان جهت اخذ ایزو برای اصناف مختلف می باشد.

این مرکز با کمک کارشناسان خود در این حوزه به شما کمک شایانی در جهت رشد و ارتقا سطح علمی و دانش سازمانی میکند.

خانه اخذ ایزودرباره ماتماس با ما