گواهینامه ایزو برای بانک ها

گواهینامه ایزو برای بانک ها چیست؟

آیا بانک ها نیز مانند سایر سازمان ها به گواهینامه ایزو نیاز دارند؟

چه استانداردهایی برای بانک ها الزامی است؟

چند نوع استاندارد تخصصی برای یانک ها داریم؟

استاندارد ایزو عمومی برای بانکها

برای دریافت گواهینامه ایزو برای بانک ها ابتدا باید بدانیم چه استانداردهایی برای این سازمان ها مناسب است.

با توجه به اینکه بانکها به صورت مستقیم با مشتریان در ارتباط هستند و اقشار مختلفی در بانک رفت و آمد دارند مهمترین نکته ارتباط درست با مشتریان است.

بنابراین آموزش به پرسنل برای برقراری ارتباط موثر با مشتری مهمترین اقدام بانک ها می باشد.

متاسفانه شاهد هستیم برخی متصدیان بانکی در ارائه خدمات ضعیف عمل کرده و همین امر سبب نارضایتی مشتریان میگردد.

بنابر آن چه گفته شد استانداردهای عمومی زیر به دلایلی که عنوان میگردد برای بانک ها مهم می باشند:

ایزو 9001- سیستم مدیریت کیففیت – ارائه خدمات با کیفیت که در نهایت موجب افزایش بهره وری و رضایت مشتریان است

ایزو 14001 – سیستم مدیریت زیست محیطی- ارائه خدمات نرم افزاری بدون نیاز به حضور افراد و مصرف کاغذ که سبب کاهش مصرف انرژی و کمک به محیط زیست میگردد.

ایزو 45001- سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای- رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار

ایزو 10002 – سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان – به جهت توجه به نظرات و انتقادات و افزایش سطح رضایت باید انجام گیرد.

ایزو 10004 – سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان- به جهت افزایش رضایت مشتریان باید انجام پذیرد.

ایزو 27001- سیستم مدیریت امنیت اطلاعات – برای جلوگیری از خروج اطلاعات از سازمان انجام میگردد.

هر یک از استاندارد های ذکر شده دارای اصول و ضوابطی می باشند که این اصول سبب رشد سازمان میگردد.

برای مثال اجرای استاندارد ایزو 9001 در بانک ها علاوه بر جنبه تبلیغاتی که دارد سبب افزایش آگاهی پرسنل از استاندارد ارائه خدمات میگردد.

اینکه افراد باید در حوزه های ارتباط با مشتری و ارائه خدمات آموزش ببینند چیزی نیست که هر سازمانی از آن آگاه باشد.

همچنین تهیه یک خط مشی برای سازمان به جهت تعیین اهداف سازمانی بسیار مهم می باشد.

این خط مشی باید در قاب بزرگ داخل بانک درج گردد تا هر فردی بتواند آن را مطالعه کند.

همچنین تعیین چارت سازمانی مناسب برای سازمان

مدیریت دانش  سازمانی

مدیرت تغییرات سازمانی

توجه محیط کاری پرسنل  و ایجاد محیطی آرام و بدون استرس برای افزایش راندمان کاری

استاندارد ایزو تخصصی بانکها

برای دریافت گواهینامه ایزو برای بانک ها پس از آشنایی با استاندارد های عمومی حال باید با استانداردهای تخصصی آشنا شویم

استانداردهای تخصصی بانک ها عبارتند از:

ایزو 11649 – استاندارد الزامات و ساختار بانکداری کلان

ایزو 13569 – استاندارد خدمات مالی و امنیت اطلاعات

ایزو 22307 – استاندارد ارزیابی اثرات حریم کاربران

قطعا دریافت هر یک از استانداردهای گفته شده میتواند بر سازمان اثر چشم گیر مثبت داشته باشد.