اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گواهی‌نامه‌ای که از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای پیمانکاران واجد شرایط صادر می شود. این گواهینامه پس از طی مراحلی از جمله آموزش کارفرمایی، آموزش کارگری، اخذ گواهینامه‌های مربوطه، تایید صلاحیت کارشناس حفاظت فنی و درنهایت با تأیید ایمنی فرایند آن‌ها در بازرسی، توسط کمیته تشخیص صلاحیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه برای پیمانکار صادر می شود.

گواهی‌نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گواهینامه‌ای برای تمامی پیمانکاران حقیقی و حقوقی است. بر اساس الحاقیه بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران به تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ (تصویر روبه رو) تمامی کارفرمایان الزام دارند قبل از هرگونه عقد قرارداد پیمانکاری با پیمانکاران خود این گواهینامه را از ایشان درخواست نماید. بنابراین دریافت گواهی‌نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران برای شرکت‌ها از طرف اکثر کارفرمایان الزامی است و پیمانکاران موظف‌اند جهت شرکت در مناقصه‌ها، گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی خود را به کارفرمای مربوطه ارائه نمایند.

تمامی مراحل توسط خود پیمانکاران نیز قابل انجام است اما بدلیل زمانبر بودن و پیچیدگی و ناآشنایی با جزییات مراحل، زمان دریافت گواهی تایید صلاحیت طولانی تر می شود و کار را برای شرکت و اعضای آن خسته می کند. ایزوکیا توانایی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را در سریعترین زمان دارد.

مراحل لازم برای دریافت گواهی تایید صلاحیت ایمنی بصورت خلاصه بشرح ذیل است :

تشکیل پرونده آنلاین درسامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور

تشکیل پرونده فیزیکی دردرگاهی که ثبت نام آنلاین ازآن صورت گرفته ( سایت سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور درحال حاضر دو درگاه، یکی کانون ایمنی و یکی کانون کارفرمایی ،برای ثبت نام آنلاین دارد .ثبت نام از هر درگاه مستلزم ارائه مدارک فیزیکی به همان کانون میباشد.)

آموزش کارفرمایی ( دوره آموزش کارفرمایی یک دوره ۱۶ ساعته خواهد بودکه بنابه کانون انتخابی مدت برگزاری کلاس سه یا چهار روز متوالی خواهد بود و مدیر عامل یایکی ازاعضای هیئت مدیره باید در آن شرکت کنند.

آموزش کارگری ( دوره آموزش کارگری بایست برای تمام کارکنان پروژه ها براساس لیست بیمه صورت گیرد .)

آموزش مسئول ایمنی ( مسئولین ایمنی دو دوره شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک و دوره ایمنی عمومی ۴۰ ساعته رابایست بگذراند امادر صورتیکه مسئول ایمنی دارای تحصیلات دررشته های HSE ، مهندسی صنایع – ایمنی صنعتی و بهداشت حرف ای باشد نیازبه گذراندن دوره ایمنی عمومی ۴۰ ساعته نیست . )

بازرسی ازپروژه های معرفی شده ( این قسمت توسط بازرسین اداره کار استان محل پروژه صورت میگیرد و درصورتی انجام میشودکه تمامی مراحل بالا طی شده و پرونده فیزیکی و آنلاین توسط کانون ثبت نامی به اداره کار استان ارسال شده باشد. )

کمیسیون تشخیص صلاحیت ( دراداره کار استان بعداز تکمیل پرونده و طی تمامی مراحل بالا صورت می گیرد ودر صورت تایید شدن مراحل طی شده گواهی تایید صلاحیت ایمنی به پیمانکار تعلق خواهد گرفت )

ایزوکیا دریافت گواهی تأئید صلاحیت ایمنی رابرای پیمانکاران تسریع خواهد کرد. هریک ازمراحل ثبت نامی درپروژه دریافت مدرک تایید صلاحیت ایمنی اداره کار شرایط خاص و ملزوماتی دارد که درصورت عدم آگاهی کامل از آنها زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری را طولانی تر خواهد کرد.

سوالات متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری :

۱. جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری حتما میبایست طرح طبقه بندی مشاغل گرفت ؟

طرح طبقه بندی مشاغل جزو اصلیترین مدرک جهت تشکیل پرونده میباشد همچنین اخذ تادییه طرح طبقه بندی مشاغل میبایست توسط وزارت کار باشد نا شخص ویا ارگان دیگر

۲. مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چقدر میباشد ؟

مدت زمان اخذ گواهینامه مجوز اداره کار چنانچه کلیه مدارک کامل باشد حداقل دوماه میباشد

۳. جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چنانچه شرکت شهرستان باشد میتوانیم به اداره کار تهران مراجعه نماییم ؟

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران فقط و فقط توسط اداره کار استان مربوطه ک آدرس شرکت متقاضی دراساسنامه درج شده صادر میگردد

۴. جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران باید حتما کلاس کارفرمایی رفت ؟

دوره آموزشی کارفرمایی جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری واجب بوده لازم بذکر میباشد کلاس توسط مراکز تحت نظارت وزارت کار برگزار میشود وپایان دوره ازمون گرفته شده مدرک توسط وزارت کار ب متقاضیان حاضردردوره داده میشود

۵. دوره آموزشی کارفرمایی جهت اخذ مدرک مجوز اداره کار چند روزه میباشد ؟

برگزاری دوره آموزشی کارفرمایی ۸ ساعته میباشد که میبایست کارفرما ویا یکی ا زاعضاء هیئت مدیره در آن شرکت کنند

جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، با ایزوکیا تماس بگیرید

۰۲۱-۸۸۰۲۴۲۹۰

۰۹۱۲-۶۱۱۱۸۸۲