صنعت ساخت و ساز چند وجهی است و شامل پیمانکاران، معماران، مهندسین، طراحان، تأمین کنندگان و سایر متخصصان در بخش های خصوصی و دولتی است. بسته به ماهیت سازمان شما، استانداردهای مختلفی را مطابق با کسب و کار خود می توانید اخذ نمایید.در ادامه به برخی از این استانداردهای ایزو اشاره ای می نماییم:

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱: استاندارد بین المللی برای مدیریت کیفیت است که یکی از رایج ترین سیستم های ایزو در جهان می باشد.

گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱: استاندارد بین المللی برای سیستم های مدیریت محیط زیست است.

گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱: استاندارد بین المللی برای سیستم های مدیریت انرژی و ESOS، یک طرح ارزیابی انرژی برای سازمان ها می باشد.

گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱: استاندارد بین المللی برای مدیریت بهداشت و ایمنی، که جایگزین گواهینامه OHSAS 18001 شده است.