روش اصلی و اثبات شده برای کسب اعتبار کسب وکارها و مدیران چیست؟  

مدیران شرکتها برای تقویت برند و افزایش فروش، شرکت در مناقصات و مزایدات، صادرات به دنبال چگونگی ایجاد اعتبار برای تجارت خود هستند. یکی از مهمترین راه ها اخذ ایزو بر اساس زمینه فعالیت است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پیدا کردن فرد یا شرکتی معتبر که بتواند شما را برای پیادهسازی و اخذ گواهینامه ایزو همراهی کند چالشهای زیادی را به همراه دارد چون با دریایی از اصطلاحات تخصصی و مراکز صادرکننده ایزو روبرو می‌شوید که شاید به سختی بتوان به آنها و راه حل‌هایشان اعتماد کرد. سابقه فعالیت و نمونه مدارک صادرشده گواهینامه ایزو در کنار تخصص و دانش پیاده سازی استاندارهای ایزو از عواملی است که می‌توان به آن توجه کرد که در این میان، مرکز مشاور ایزو کیا توجه خیلی از مدیران و شرکتها را به خودش جلب کرده چرا که توانسته راه حل‌های مختلف کسب اعتبار را با صدور انواع گواهینامه‌های معتبر ایزو فراهم کند که همگی آنها قابل استعلام و همراه با کد رجیستری هستند.

مزیتی که ایزوکیا برای شرکتها و سازمانها ایجاد کرده، چیست؟

ایزوکیا تحت مدیریت دکتر امیر همایون کاشانی کیا نماینده رسمی مراکز صادرکننده گواهینامه‌های بین المللی ( CB(Certification Body است که همراه با پیادهسازی و ممیزی قادر به صدور گواهینامه ایزو در کلیه زمینه‌ها برای شرکت‌ها و سازمان‌ها است. علاوه بر دانش و نمونه مدارک دریافت شده توسط ایزوکیا، شفاف بودن و صداقت کاری از همان ابتدای امر در این شرکت مشخص است برای مثال زمانی که شما تماس می‌گیرد با ایزوکیا، کارشناس آنها یک مشاوره کلی نسبت به انواع ایزو و مراجع اعتباردهنده و قیمتهای آن به شما ارائه می‌دهد تا انتخاب راحت و آزادانه نسبت به آن داشته باشید. تقریباً این امکان را برای شرکتها فراهم کرده اند که با هر بودجه‌ای بتوانند در سریع‌ترین زمان، کسب اعتبار کنند.

ایزوکیا چه خدماتی ارائه می‌کند؟

فعالیت اصلی ایزوکیا شامل دریافت گواهینامه ایزو (شامل ایزو ۹۰۰۱، ۱۴۰۰۱، ۱۸۰۰۱، HACCP، HSE و، ....) صدور ایزوهای IAF، مشاوره و پیادهسازی استانداردهای ایزو برای سازمان و شرکتها است. علاوه بر آن ایزوکیا برای افراد و آموزشگاه‌ها با صدور گواهینامه‌های بینالمللی آموزشی فردی، کسب اعتبار می‌کند. افراد متخصصی که تمایل دارند اعتبار بین المللی از مراکز تحقیقاتی معتبر مثل هاروارد و آکسفورد دریافت کنند می‌توانند با ایزوکیا این اعتبار را در سریع‌ترین زمان کسب کنند.

چگونه می‌توان از خدمات ایزوکیا استفاده کرد؟

ایزوکیا با سایت خود، به صورت شبانه روزی ارائه خدمت می‌کند و شما می‌توانید از طریق اطلاعات تماس زیر با ایزوکیا در ارتباط باشید؛ سایت: isokia.com شماره تماس: ۸۸۰۲۴۲۹۰-۰۲۱ شماره موبایل: ۰۹۱۲۶۱۱۱۸۸۲

به مشاوره رایگان برای اخذ ایزو و مدارک فردی نیاز دارید؟

می‌توانید با ایزوکیا تماس بگیرید و یا در سایت ایزوکیا، درخواست مشاوره دهید.

روش اصلی و اثباتشده برای کسب اعتبار کسبوکارها و مدیران چیست؟

مدیران شرکتها برای تقویت برند و افزایش فروش، شرکت در مناقصات و مزایدات، صادرات به دنبال چگونگی ایجاد اعتبار برای بیزینس خود هستند تا راحتتر در بازار نفوذ کنند. یکی از مهمترین شیوه‌های کسب اعتبار، اخذ ایزو بر اساس زمینه فعالیت است. پیدا کردن فرد یا شرکتی معتبر که بتواند شما را برای پیادهسازی و اخذ گواهی نامه ایزو همراهی کند چالش‌های زیادی را به همراه دارد چون با دریایی از اصطلاحات تخصصی و مراکز صادرکننده ایزو روبرو می‌شوید که شاید به سختی بتوان به آنها و راحل هایشان اعتماد کرد.

سابقه فعالیت و نمونه مدارک صادرشده گواهینامه ایزو در کنار تخصص و دانش پیاده سازی استاندارهای ایزو از عواملی است که می‌توان به آن توجه کرد که در این میان، شرکت ایزوکیا توجه خیلی از مدیران و شرکتها را به خودش جلب کرده چرا که توانسته راه حل‌های مختلف کسب اعتبار را با صدور انواع گواهینامه‌های معتبر ایزو فراهم کند که همگی آنها قابل استعلام و همراه با کد رجیستری هستند.

مزیتی که ایزوکیا برای شرکتها و سازمانها ایجاد کرده، چیست؟

ایزوکیا تحت مدیریت دکتر امیر همایون کاشانیکیا نماینده رسمی مراکز صادرکننده گواهینامه‌های بین المللی (CB(Certification Body است که همراه با پیادهسازی و ممیزی قادر به صدور گواهینامه ایزو در همه زمینه‌ها برای شرکت‌ها و سازمان‌ها است. علاوه بر دانش و نمونه مدارک دریافت شده توسط ایزوکیا، شفاف بودن و صداقت کاری از همان ابتدای امر در این شرکت مشخص است برای مثال زمانی که شما تماس می‌گیرد با ایزوکیا، کارشناس آنها یک مشاوره کلی نسبت به انواع ایزو و مراجع اعتباردهنده و قیمتهای آن به شما ارائه می‌دهد تا انتخاب راحت و آزادانه نسبت به آن داشته باشید. تقریباً این امکان را برای شرکتها فراهم کرده اند که با هر بودجه‌ای بتوانند در سریع‌ترین زمان، کسب اعتبار کنند.

ایزوکیا چه خدماتی ارائه می‌کند؟

فعالیت اصلی ایزوکیا شامل دریافت گواهینامه ایزو (شامل ایزو ۹۰۰۱، ۱۴۰۰۱، ۱۸۰۰۱، HACCP، HSE و … )، صدور ایزوهای IAF، مشاوره و پیاده سازی استانداردهای ایزو برای سازمان و شرکت‌ها است. علاوه بر آن ایزوکیا برای افراد و آموزشگاه‌ها با صدور گواهینامه‌های بین المللی آموزشی فردی، کسب اعتبار می‌کند. افراد متخصصی که تمایل دارند اعتبار بین المللی از مراکز تحقیقاتی معتبر مثل هاروارد و آکسفورد دریافت کنند می‌توانند با ایزوکیا این اعتبار را در سریع‌ترین زمان کسب کنند.

چگونه می‌توان از خدمات ایزوکیا استفاده کرد؟

ایزوکیا با سایت خود، به صورت شبانه روزی ارائه خدمت می‌کند و شما می‌توانید از طریق اطلاعات تماس زیر با ایزوکیا در ارتباط باشید؛ سایت: isokia.com شماره تماس: ۸۸۰۲۴۲۹۰-۰۲۱ شماره موبایل: ۰۹۱۲۶۱۱۱۸۸۲

به مشاوره رایگان برای اخذ ایزو و مدارک فردی نیاز دارید؟

می‌توانید با ایزوکیا تماس بگیرید و یا در سایت ایزوکیا، درخواست مشاوره دهید.

این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

« ایزوکیا » اعتباری برای کسب وکارها و مدیران

مدیران شرکتها برای تقویت برند و افزایش فروش، شرکت در مناقصات و مزایدات، صادرات به دنبال چگونگی ایجاد اعتبار برای تجارت خود هستند. یکی از مهمترین راه ها اخذ ایزو بر اساس زمینه فعالیت است.
« ایزوکیا »  اعتباری  برای کسب وکارها و مدیران

 پیدا کردن فرد یا شرکتی معتبر که بتواند شما را برای پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو همراهی کند چالش های زیادی را به همراه دارد چون با دریایی از اصطلاحات تخصصی و مراکز صادرکننده ایزو روبرو می‌شوید که شاید به سختی بتوان به آنها و راه حل‌هایشان اعتماد کرد.

سابقه فعالیت و نمونه مدارک صادرشده گواهینامه ایزو در کنار تخصص و دانش پیاده سازی استاندارهای ایزو از عواملی است که می‌توان به آن توجه کرد که در این میان، مرکز مشاور ایزو کیا توجه خیلی از مدیران و شرکتها را به خودش جلب کرده چرا که توانسته راه حل‌های مختلف کسب اعتبار را با صدور انواع گواهینامه‌های معتبر ایزو فراهم کند که همگی آنها قابل استعلام و همراه با کد رجیستری هستند.در همین رابطه دکتر امیر همایون کاشانی کیا، مدیرعامل « ایزوکیا »  و نماینده رسمی مراکز صادرکننده گواهینامه‌های بین المللی ( CB(Certification Body توضیحاتی ارائه کردند که در ادامه می خوانید.

مزیتی که ایزوکیا برای شرکتها و سازمانها ایجاد کرده، چیست؟

« ایزوکیا » نماینده رسمی مراکز صادرکننده گواهینامه‌های بین المللی ( CB(Certification Body است که همراه با پیاده سازی و ممیزی قادر به صدور گواهینامه ایزو در کلیه زمینه‌ها برای شرکت‌ها و سازمان‌ها است. علاوه بر دانش و نمونه مدارک دریافت شده توسط ایزوکیا، شفاف بودن و صداقت کاری از همان ابتدای امر در این شرکت مشخص است برای مثال زمانی که شما تماس می‌گیرد با ایزوکیا، کارشناس آنها یک مشاوره کلی نسبت به انواع ایزو و مراجع اعتباردهنده و قیمت های آن به شما ارائه می‌دهد تا انتخاب راحت و آزادانه نسبت به آن داشته باشید. تقریباً این امکان را برای شرکتها فراهم کرده اند که با هر بودجه‌ای بتوانند در سریع‌ترین زمان، کسب اعتبار کنند.

ایزوکیا چه خدماتی ارائه می‌کند؟

فعالیت اصلی ایزوکیا شامل دریافت گواهینامه ایزو (شامل ایزو ۹۰۰۱، ۱۴۰۰۱، ۱۸۰۰۱، HACCP، HSE و، ....) صدور ایزوهای IAF، مشاوره و پیاده سازی استانداردهای ایزو برای سازمان و شرکتها است. علاوه بر آن ایزوکیا برای افراد و آموزشگاه‌ها با صدور گواهینامه‌های بین المللی آموزشی فردی، کسب اعتبار می‌کند. افراد متخصصی که تمایل دارند اعتبار بین المللی از مراکز تحقیقاتی معتبر مثل هاروارد و آکسفورد دریافت کنند می‌توانند با ایزوکیا این اعتبار را در سریع‌ترین زمان کسب کنند.

چگونه می‌توان از خدمات ایزوکیا استفاده کرد؟

ایزوکیا در سایت خود، به صورت شبانه روزی ارائه خدمت می‌کند و شما می‌توانید از طریق اطلاعات تماس زیر با ایزوکیا در ارتباط باشید؛ سایت: isokia.com شماره تماس: ۸۸۰۲۴۲۹۰-۰۲۱ شماره موبایل: ۰۹۱۲۶۱۱۱۸۸۲

روش اصلی و اثبات شده برای کسب اعتبار کسبوکارها و مدیران چیست؟

مدیران شرکتها برای تقویت برند و افزایش فروش، شرکت در مناقصات و مزایدات، صادرات به دنبال چگونگی ایجاد اعتبار برای بیزینس خود هستند تا راحت تر در بازار نفوذ کنند. یکی از مهمترین شیوه‌های کسب اعتبار، اخذ ایزو بر اساس زمینه فعالیت است. پیدا کردن فرد یا شرکتی معتبر که بتواند شما را برای پیاده سازی و اخذ گواهی نامه ایزو همراهی کند چالش‌های زیادی را به همراه دارد چون با دریایی از اصطلاحات تخصصی و مراکز صادرکننده ایزو روبرو می‌شوید که شاید به سختی بتوان به آنها و راحل هایشان اعتماد کرد.

سابقه فعالیت و نمونه مدارک صادرشده گواهینامه ایزو در کنار تخصص و دانش پیاده سازی استاندارهای ایزو از عواملی است که می‌توان به آن توجه کرد که در این میان، شرکت ایزوکیا توجه خیلی از مدیران و شرکتها را به خودش جلب کرده چرا که توانسته راه حل‌های مختلف کسب اعتبار را با صدور انواع گواهینامه‌های معتبر ایزو فراهم کند که همگی آنها قابل استعلام و همراه با کد رجیستری هستند.

با ارزش گزاری برند خود در کنار بنز قرار بگیرید 


دکتر کاشانی کیا

ه گفته امیر همایون کاشانی کیا مدیریت مرکز آموزش ایزوکیا، تعدادی از شرکت ها,کارخانجات و مراکز تجاری که با درخواست از این مرکز به منظور ارزیابی ارزش برند خود و دریافت ایزو ۱۰۶۶۸از مرجع صدور بین المللی TUVGROUP آلمان و همچنین رجیستر شدن در سایت IAFCB متعلق به اتحادیه اروپا اقدام نموده اند،که منجر به ارزیابی و در نتیجه صدور این ایزو ی ارزشمند برای این دسته از موسسات گردیده است.

از مزایای همکاری با مرکز مشاوره ایزو کیا می توان قرار گرفتن نام آنها و شرح فعالیتشان در خبرگزاری های رسمی و معتبر و همچنین بولتن رسمی شرکت مرسدس بنز نام برد.

اما با توجه به پیشرفت علم املاک در جهان غرب بنگاه های املاک همچون کلر ویلیامز KW نیز نسبت به سرمایه گذاری در این زمینه اقدام نمودند و توانستند با کمک فن آوری ارائه شده توسط شرکت تایوانی HTC پلت فرمی جامع و کامل توأم با اتوماسیون، فایلینگ، رسانه آنالین، CRM، سایت، اپلیکیشن و در نهایت سیستم های هوش مصنوعی همچون مجیک بروسر (Magic Browser) و پیام رسان ها به همراه شبکه های ارتباطی همچون زوییپر (Zoiper) در مبارزه و نابودی پلت فرم های نامبرده آنچنان مؤثر واقع گردند که ۹۰ درصد بازار املاک در آمریکا و اروپا همچنان در اختیار بنگاه های املاک باشد .
لازم به ذکر است تنها نماینده رسمی برنامه های املاک HTC در ایران ISOKiA می باشد

ایزوکیا بزرگترین مبارز با مدرک جعلی


به گزارش خبرنگار دادنوشت ،در مصاحبه با خانم لیلا جمشیدی ،مدیریت مرکز مشاوره ایزوکیا در ارتباط با صحبت های مغرضانه بعضی از سایت های خارجی در رابطه با ایزوکیا ،ایشان در رابطه با صحبت هایی که تعدادی از جاعلین مدارک و ایزو  با کمک سایت های  فاقد مجوز واقع در خارج از کشور به منظور بدنام کردن مرکز مشاوره ایزوکیا دست به نشر اکاذیب زده اند و تنها استدلال ایشان این است که مجوزهای قانونی مرکز مشاوره که توسط دولت جمهوری اسلامی تایید شده و همچنین مجوزهای مرکز صدور (   CB  ) که توسط سفارت بریتانیا کبیر در تهران تایید شده است را به راحتی هر شخصی می تواند دریافت کند که این استدلال بسیار ساده لوحانه و مقرضانه می باشد.

قابل ذکر است کلیه مدارک صادره از مجموعه ایزوکیا معتبر و مورد تایید مراجع ذیصلاح می باشد.

در ادامه، طبق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی ،هرکس مدارک اشتغال به تحصیل ، فارغ التحصیل ، تاییدیه ، یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعل بودن مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم می شود.

نکته قابل ذکر در رابطه با مرکز مشاوره ایزوکیا این حقیقت مبرهن می باشد که اساسا همانگونه که رسالت مرکز نشر دیجیتال ایزوکیا تعقیب می نماید، صدور مدارک نیست بلکه ارائه پکیج های آموزشی آنلاین و برخط به منظور فراهم نمودن زمینه پیاده سازی گواهینامه های ایزو و همچنین کمک به دوستان و علاقمندانی است که می خواهند در رشته های مختلف مدرک از مراکز ذیصلاح دریافت نمایند.همانطور که کلاس های کنکور اگر در رابطه با قبولی متقاضیان کنکور سراسری وعده ای می دهند قطعا دلیل بر صدور مجوز ورود به دانشگاه ها نمی باشد و متولی آن سازمان سنجش می باشد.

تنها هدف نهایی ما گسترش و تقویت فرهنگ و ارتقا آموزش در کشور می باشد که سرلوحه فرمایشات رهبر معظم انقلاب بوده و بارها به این مطلب اشاره نموده است.

در انتها هرگونه صدور مدرک ، سرتیفیکیت یا ایزو را این مرکز قویا رد نموده و تکذیب می نماید.

ایزوکیا بزرگترین مبارز با مدرک جعلی


به گزارش خبرنگار دادنوشت ،در مصاحبه با خانم لیلا جمشیدی ،مدیریت مرکز مشاوره
 ایزوکیا در ارتباط با صحبت های مغرضانه بعضی از سایت های خارجی در رابطه با ایزوکیا
،ایشان در رابطه با صحبت هایی که تعدادی از جاعلین مدارک و ایزو با کمک سایت های فاقد مجوز واقع در خارج از کشور به منظور بدنام کردن مرکز مشاوره ایزوکیا دست به نشر اکاذیب زده اند و تنها استدلال ایشان این است که مجوزهای قانونی مرکز مشاوره که توسط دولت جمهوری اسلامی تایید شده و همچنین مجوزهای مرکز صدور ( CB ) که توسط سفارت بریتانیا کبیر در تهران تایید شده است را به راحتی هر شخصی می تواند دریافت کند که این استدلال بسیار ساده لوحانه و مقرضانه می باشد.
قابل ذکر است کلیه مدارک صادره از مجموعه ایزوکیا معتبر و مورد تایید مراجع ذیصلاح می باشد.
در ادامه، طبق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی ،هرکس مدارک اشتغال به تحصیل ، فارغ التحصیل ، تاییدیه ، یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعل بودن مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم می شود.
نکته قابل ذکر در رابطه با مرکز مشاوره ایزوکیا این حقیقت مبرهن می باشد که اساسا همانگونه که رسالت مرکز نشر دیجیتال ایزوکیا تعقیب می نماید، صدور مدارک نیست بلکه ارائه پکیج های آموزشی آنلاین و برخط به منظور فراهم نمودن زمینه پیاده سازی گواهینامه های ایزو و همچنین کمک به دوستان و علاقمندانی است که می خواهند در رشته های مختلف مدرک از مراکز ذیصلاح دریافت نمایند.همانطور که کلاس های کنکور اگر در رابطه با قبولی متقاضیان کنکور سراسری وعده ای می دهند قطعا دلیل بر صدور مجوز ورود به دانشگاه ها نمی باشد و متولی آن سازمان سنجش می باشد.
تنها هدف نهایی ما گسترش و تقویت فرهنگ و ارتقا آموزش در کشور می باشد که سرلوحه فرمایشات رهبر معظم انقلاب بوده و بارها به این مطلب اشاره نموده است.
در انتها هرگونه صدور مدرک ، سرتیفیکیت یا ایزو را این مرکز قویا رد نموده و تکذیب می نماید.