مرجع صدور SMARTNEXUS هر گواهینامه ۳ میلیون تومان

مرجع صدورهر گواهینامه  ۲ میلیون تومان

 DEVELOPMENT  NETWORK OF THE WORLD

مرجع صدور UKAScert هر گواهینامه یک میلیون تومان

مرجع صدور  NEXUSCERT  هر گواهینامه ۵۰۰ هزار تومان

تمامی ایزو های صادره از مرجع خصوصی و مرکز اعتباری دهی

HIGH TECH CORPORATION SMART NEXUS LTD

  Company number ۱۳۸۰۱۲۵۸                    

بریتانیای کبیر

مرجع فوق مورد تایید

STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION  

می باشد.

   تاییدیه  سفارتخانه بریتانیای کبیر به نشانی

https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-tehran.fa

تذکر: اکثر مراجع خصوصی فاقد شماره ثبت و مجوز از کشور مطبوع اعلامی هستند مراقب شیادان باشید.

یادآوری:

طبق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعل بودن مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود

‌اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس

و کلاهبرداری

‌ماده ۱ – هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا

کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به

امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و

یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل

تقلبی دیگر وجوه و

یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از

این راه مال دیگری را ببرد،‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس

از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود

*در پایان بمنظور صحیح بودن گواهینامه صادره در سایت زیر رجیستری گواهینامه صادره چک می شود:

smartnexussearch.com