ایزوکیا برای صاحبان صنایع و کسب و کارها☆

 

۱_ایزوهای عادی

۲_ایزوهای IAF

۳_ایزوهای NACI اداره استاندارد

۴_پیاده سازی

۵_راه اندازی سیستم فروش آنلاین

۶_راه اندازی سایت یا فروشگاه

۷_صدور مدارک فنی حرفه ای

۸_صدور مدارک بین المللی

۹_آموزش نیروها در شبکه های مختلف

۱۰_صدور مدرک MBA,DBA, از وزارت علوم و خارج از کشور برای مدیران

۱۱_راه اندازی کمپین خبری

۱۲_چاپ در روزنامه(تیتر ۱،تیتر اصلی،صفحات داخی)

۱۳_برگذاری دوره های مدیریتی

۱۴_چاپ مجله و ویژه نامه(اقتصاد هویدا)

۱۵_صدور CEاروپا_خود اظهاری

۱۶_اقدام برای برندینگ

۱۷_تآیید اعتباری از انگلیس BFQM

۱۸_چاپ کتاب به نام خودشان

۱۹_تآمین سرمایه